صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "نظرسنجی موسسه گالوپ"

آیا برای خوشحال‌تر بودن باید ازدواج کنیم؟

آیا برای خوشحال‌تر بودن باید ازدواج کنیم؟

۲۲ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶:۲۷

داده‌های نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می‌دهد داشتن زندگی‌ای شاد و رضایت بخش پس از ازدواج، فقط در فیلم‌ها و قصه‌ها نیست. ظاهرا بزرگسالان متأهل معتقدند که نسبت به افراد دارای هر وضعیت رابطه‌ای دیگری، خوشحال‌تر هستند.