صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "نماینده مجلس تبریز"

رسالت معلم

رسالت معلم

۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۰۴

این روزها رفتار نماینده تبریز که در مقابل معلمان به سبک و سیاق دیکتاتور مابانه عمل کرد و منشی دور از اخلاق را به نمایش گذاشت، در فضای مجازی فراگیر شده است و هرکس به فراخور اندیشه ذهنی خویش، نظری و عقیده ای را ابراز نموده است، ولی در این میان انچه‌ مورد تایید همگان است و نکوهش فرد خاطی را بر دارد، رفتار زشت و مغایر با اخلاق این نماینده محترم است.

بی تربیتی بچه ریش و سبیل دار

بی تربیتی بچه ریش و سبیل دار

۱۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۶:۲۵

در خبرها امده بود که بچه ریش داری از خطه تبریز که اتفاقاً در خانه ملت هم تشریف دارند، در یک جمعی که عده زیادی معلم هم حضور داشته اند، بی تربیتی نموده است و دست به یک کارهایی زده است که اصلاً در شان یک بچه با ادب نیست...