صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "نگین سخن"

نگین سخن
معرفی کتاب با پروفسور حسن امین

نگین سخن معرفی کتاب با پروفسور حسن امین

۳۰ دی ۱۴۰۲ ۲۱:۰۰

کتاب ۱۸ جلدی «نگین سخن؛ شامل شیواترین آثار منظوم ادبیات پارسی» اثر عبدالرفیع حقیقت (رفیع) نویسنده و ناشر ایرانی‌است. در این قسمت از معرفی کتاب با پروفسور حسن امین به این کتاب و مشخصا جلد دوازدهم آن می‌پردازیم.