صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "نیکی هیلی"

آمریکا در سال ۲۰۲۴ یک رئیس جمهور زن خواهد داشت

آمریکا در سال ۲۰۲۴ یک رئیس جمهور زن خواهد داشت

۲۰ بهمن ۱۴۰۲ ۲۲:۵۰

نیکی هیلی، معاون سابق ترامپ که به عنوان تنها رقیب او در انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه مطرح است، پیش‌بینی ‌کرد آمریکا در سال ۲۰۲۴ یک رئیس جمهور زن خواهد داشت.