صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "همراهان بیمار فاقد اقامتگاه"

اسکان موقت و ایمن به همراهان بیمار فاقد اقامتگاه داده شود

اسکان موقت و ایمن به همراهان بیمار فاقد اقامتگاه داده شود

۷ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰:۵۴

دستور معاون دادستان کل برای مراکز درمانی: همراهان بیمار فاقد اقامتگاه، اسکان موقت و ایمن داده شوند