صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "وزارت اقتصاد"

احتمال افزایش حقوق کارمندان گمرگ؟

احتمال افزایش حقوق کارمندان گمرگ؟

۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴:۱۸

معاون امور مجلس وزارت اقتصاد خواستار تعدادی از کارکنان گمرک برای افزایش حقوق شد.

لوایح FATF؛ یک تصمیم حاکمیتی

لوایح FATF؛ یک تصمیم حاکمیتی

۱۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۰:۰۹

ماجرای لوایح FATF یکی از مهمترین مسائلی بود که در سال‌های اخیر در پیوند با موضوع بازگشت به برجام قرار گرفت و همواره یکی از شروط غرب در برابر ایران بود.

آخرین وضعیت بانک آینده/ واگذاری حق رای سهام؟

آخرین وضعیت بانک آینده/ واگذاری حق رای سهام؟

۲۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۲۲:۳۶

حق رای مجمع عمومی متناظر با سهام مورد نظر (۶۰ درصد) بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد.