صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "وضعیت صنعت فولاد کشور"

اندر احوال صنعت فولاد کشور

اندر احوال صنعت فولاد کشور

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۷:۵۸

صنعت فولاد ایران، صنعتی دیرپا و زیربنایی است. چه این‌که دوام و شکوفایی بسیاری از حوزه‌های صنعتی و تولیدی، تابعی از احوال و وضعیت صنعت فولاد کشور است.