صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "پرداخت حق آبه ایران"

اگر هیرمند افزایش یابد حق‌آبه ایران را  پرداخت می‌کنیم!

اگر هیرمند افزایش یابد حق‌آبه ایران را پرداخت می‌کنیم!

۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۰۲

معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان افزود: «آن‌ها بعضی اوقات سخنان تندی دارند، ما در مقابل این صحبت‌های تند چیزی نمی‌گوییم، تنها می‌گوییم که وقتی آب اضافه شود، به برادران ایرانی خود حق‌آبه را می‌دهیم.»