صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "پروانه نمایشگاه خودرو"

ابطال بیش از ۸۰ پروانه نمایشگاه خودرو در تهران

ابطال بیش از ۸۰ پروانه نمایشگاه خودرو در تهران

۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ۱۵:۱۳

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودروی تهران، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال پیش رو تورمی ۱۵ تا ۳۰ درصدی بازار خودرو را از خود متاثر کند، هر چند بازار خودرو همچنان در رکود برآمده از ضعف عرضه است.