صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "چالش دولت با اتاق بازرگانی"

صیانت از تنها نهاد بخش خصوصی

صیانت از تنها نهاد بخش خصوصی

۱۹ دی ۱۴۰۲ ۰۰:۰۷

اگر نخواهیم بگوییم «تقابل و رویارویی»، اما هفت ماه از «چالش» دولت با اتاق بازرگانی می‌گذرد، ماجرای پرافت‌ و خیزی که از همان نخستین‌ روزهایی که حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق انتخاب شد، چهره گشود و با اعلام برکناری او ادامه یافت.