صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "چشم انداز سند بیست ساله"

طنز؛ بهشت موعود

طنز؛ بهشت موعود

۲۴ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۲۳

اندکی صبر باید کرد، سحر نزدیک است باور بفرمایید اگر ما طاقت داشته باشیم و اندکی صبر کنیم، به همه ان ارمان و ارزوهایی که سال ها در انتظار ان بوده ایم خواهیم رسید...