صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کارتونیست ایرانی"

کسب جایزه ویژه توسط کارتونیست ایرانی

کسب جایزه ویژه توسط کارتونیست ایرانی

۵ آذر ۱۴۰۲ ۱۴:۰۲

کسب جایزه ویژه توسط کارتونیست ایرانی در هجدهمین جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور کاراتینگا برزیل ۲۰۲۳