صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کارت اعتباری 20 میلیون تومانی"

جزئیات ارائه کارت اعتباری ۲۰ میلیون تومانی به مردم تهران

جزئیات ارائه کارت اعتباری ۲۰ میلیون تومانی به مردم تهران

۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱:۲۷

مردم تهران می توانند در نمایشگاه بهاره ای که در شهر آفتاب برگزار شده است، کارت اعتباری ۲۰ میلیون تومانی دریافت کنند.