صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کاهش بیکاری"

اقتصاد به روایت وزیر اقتصاد!

اقتصاد به روایت وزیر اقتصاد!

۱۲ دی ۱۴۰۲ ۲۲:۴۰

اغلب آمارها و ارقامی که از سوی مراجع و مبادی رسمی مطرح می‌شود، می‌توان گفت چندان با واقعیت معیشت و زندگی عمومی مردم همخوانی ندارد، به‌عنوان مثال اگر از ثبات مسکن می‌گویند، بایستی واژه رکود را به جای آن گذاشت، یا وقتی از کاهش بیکاری و ایجاد یک میلیون شغل می‌گویند، بایستی دید چه معیاری برای تعریف شغل در نظر گرفته‌اند.