صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کتاب نوشتن خلاق"

با نوشتن «صدای» منحصر به فرد خودمان را کشف کنیم

با نوشتن «صدای» منحصر به فرد خودمان را کشف کنیم

۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ۱۲:۳۹

اگر یاد بگیریم بازی طبیعی موزون میان دو نیم‌کره‌ی مغز را سد نکنیم و بگذاریم این بازی آزادانه اتفاق بیفتد، می‌توانیم طبیعی‌تر و راحت‌تر بنویسیم.