صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کسری مسکن"

تداوم برخورد دستوری با مسکن!

تداوم برخورد دستوری با مسکن!

۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۲۱:۰۹

در حالی‌که بسیاری بر این نظر هستند که بخش اعظم مشکلات اقتصادی در حوزه‌های گوناگون، از مسکن و بورس گرفته تا ارز، ناشی از سیاست‌گذاری‌های دستوری است، باز هم گویی مدیران و تصمیم‌گیران بر همین سیاست پای می‌فشرند و قصد ندارند ساز و کار قیمت‌گذاری توسط بازار را حتی در حرف به رسمیت بشناسند.