صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "کنترل هزینه"

ده راهبرد مدیریتی برای سال ۱۴۰۳ که از طبیعت باید آموخت

ده راهبرد مدیریتی برای سال ۱۴۰۳ که از طبیعت باید آموخت

۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ۱۳:۱۵

موسسه‌های کوچک و متوسط در دنیای امروز با چالش‌هایی عمده مانند جذب مشتری جدید، صرف زمان زیاد برای انجام وظایف اداری و آموزشی، افزایش و سرعت پیچیدگی فناوری‌های جدید، کنترل هزینه و رشد هزینه‌های پنهان و عدم کارایی شرکتها روبرو هستند.