صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 09 دی 1398

روزنامه اقتصادی آسیا- 09 دی 1398 تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
صفحه دو

صفحه دو

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
صفحه سه

صفحه سه

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
صفحه شش

صفحه شش

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
صفحه هفت

صفحه هفت

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
صفحه هشت

صفحه هشت

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.