صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 20 فروردین 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 20 فروردین 1399 تاریخ: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک 99/1/20

صفحه یک 99/1/20

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
صفحه دو 99/1/20

صفحه دو 99/1/20

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
صفحه سه 99/1/20

صفحه سه 99/1/20

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج 99/1/20

صفحه چهار و پنج 99/1/20

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
صفحه شش 99/1/20

صفحه شش 99/1/20

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
صفحه هفت 90/1/20

صفحه هفت 90/1/20

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
صفحه هشت 90/1/20

صفحه هشت 90/1/20

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.