صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 30 فروردین 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 30 فروردین 1399 تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک 99/1/30

صفحه یک 99/1/30

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
صفحه دو 99/1/30

صفحه دو 99/1/30

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
صفحه سه 99/1/30

صفحه سه 99/1/30

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج 99/1/30

صفحه چهار و پنج 99/1/30

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
صفحه شش 99/1/30

صفحه شش 99/1/30

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
صفحه هفت 99/1/30

صفحه هفت 99/1/30

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
صفحه هشت 99/1/30

صفحه هشت 99/1/30

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.