صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 18 اردیبهشت 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 18 اردیبهشت 1399 تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک 99/2/18

صفحه یک 99/2/18

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه دو 99/2/18

صفحه دو 99/2/18

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه سه 99/2/18

صفحه سه 99/2/18

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه چهار 99/2/18

صفحه چهار 99/2/18

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.