صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 30 اردیبهشت 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 30 اردیبهشت 1399 تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.