صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 23 تیر 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 23 تیر 1399 تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.