صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

روزنامه آسیا - 29 تیر 1399

روزنامه آسیا - 29 تیر 1399 تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.