صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه آسیا -7 مرداد 1399

روزنامه آسیا -7 مرداد 1399 تاریخ: ۶ اَمرداد ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

دوشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.