صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه آسیا -13 مرداد 1399

روزنامه آسیا -13 مرداد 1399 تاریخ: ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

یکشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.