صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه آسیا -21 مرداد 1399

روزنامه آسیا -21 مرداد 1399 تاریخ: ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

دوشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.