صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 29 شهریور 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 29 شهریور 1399 تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.