صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 01 مهر 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 01 مهر 1399 تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.