صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا-30 مهر 1399

روزنامه اقتصادی آسیا-30 مهر 1399 تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.