صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 01 آبان 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 01 آبان 1399 تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.