صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 29 آبان 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 29 آبان 1399 تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.