صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 01 آذر 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 01 آذر 1399 تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.