صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 09 آذر 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 09 آذر 1399 تاریخ: ۸ آذر ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.