صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 12 آذر 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 12 آذر 1399 تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.