صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 13 آذر 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 13 آذر 1399 تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.