صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا- 1 بهمن 1399

روزنامه اقتصادی آسیا- 1 بهمن 1399 تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۹ عکاس:
صفحه یک

صفحه یک

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
صفحه دو

صفحه دو

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
صفحه سه

صفحه سه

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
صفحه چهار و پنج

صفحه چهار و پنج

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
صفحه شش

صفحه شش

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
صفحه هفت

صفحه هفت

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
صفحه هشت

صفحه هشت

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.