صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399

روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ عکاس:
روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 6

روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 6

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 1

روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 1

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 2

روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 2

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 7

روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 7

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 3

روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 3

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 4

روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 4

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 5

روزنامه آسیا - 28 بهمن 1399 5

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.