صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - 29 بهمن 1399

روزنامه اقتصادی آسیا - 29 بهمن 1399 تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ عکاس:
روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 6

روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 6

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 1

روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 1

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 2

روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 2

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 7

روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 7

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 3

روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 3

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 4

روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 4

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 5

روزنامه آسیا - 29 بهمن 1399 5

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.