صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۹۹ عکاس:
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 6

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 6

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 1

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 1

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 2

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 2

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 7

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 7

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 3

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 3

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 4

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 4

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 5

روزنامه اقتصادی آسیا - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 5

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید