صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ عکاس:

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 2

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 3

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 8

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 5

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید