صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ عکاس:

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 1

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 2

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 3

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 7

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 4

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 5

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 6

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید