صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۹ مهر ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۹ مهر ۱۴۰۰ تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ عکاس:

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۹ مهر ۱۴۰۰ 2

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۹ مهر ۱۴۰۰ 3

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسيا - ۲۹ مهر ۱۴۰۰ 4

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۹ مهر ۱۴۰۰ 8

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۹ مهر ۱۴۰۰ 5

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۹ مهر ۱۴۰۰ 6

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

روزنامه اقتصادی آسیا - ۲۹ مهر ۱۴۰۰ 7

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید