صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
پنج شنبه / ۱۶ آذر ۱۴۰۲ / ۱۴:۱۷
کد خبر: 18150
گزارشگر: 464
۳۰۹
۰
۰
۱
یادداشت| مسعود خوشابی

مدیریت بحران : درصدد رفع ناترازی صورت مالی !

مدیریت بحران : درصدد رفع ناترازی صورت مالی !
به استناد فایل تصویری موجود از جلسه‌ی‌ شورای‌ شهر تهران ، دکتر احمد صادقی عضو و رئیس کمیته‌ی‌ شفافیت و شهرِ هوشمندِ این شورا با اشاره به گزارش کمیسیون‌ بودجه‌ و حساب رسان شهرداری ممضی به امضای شهردار ، صراحتاً استفسار می‌کند.:" ۱۷ هزارمیلیارد تومان جائی‌هزینه نشده است .این پول کجاست ؟ خانه‌هائی‌که‌ساخته نشده ، چطور در منابع‌حساب شده است ؟ "

آسیانیوز -  "... و در تعقیب ماجرا مشخص می‌شود ، شهرداری ۱۷هزار"میلیاردتومان" [همان "همت" معروف !] درآمد [ ان‌شاءالله حلال ]کسب کرده ، ودر مقابل‌اش هزینه‌ای را عنوان می‌کند که عملاً پرداخت نکرده و مقرر است در آینده [ ایضاًاگرخدابخواهد ] بابت تحویل ساختمان هائی که تازه در حال‌ شروع به ساخت هستند ، پرداخت نماید . حالا ایشان می پرسند ، چه طور است وقتی به عنوان بازرس به سراغ‌ سازمان ها در مناطق مختلف می رویم آن ها علت توقف پروژه های شان را نبود منابع مالی عنوان می کنند ، درحالی‌ که ، ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد هزینه نشده موجود است ؟

ناگفته نماند زیر همین فایل تصویری به رنگ قرمز به نقل از خبرگزاری رسمی "دیده بان ایران" نوشته شده :" ۱۷ هزار میلیاردتومان درشهرداری‌گم‌شده‌است ." ... و جناب دکتر معترض است که کجا گفتم گم شده و اضافه می‌کند :

" مطرح کردن چنین مباحثی بدفهمی یک موضوع کارشناسی ویا متأسفانه شیطنت رسانه ای است ."

قبل از پرداختن به این موضوع باید ازحق و حقوق خود به عنوان یک رسانه دفاع کنیم . ایشان می گویند موجودیت وجه نقد ۱۷ هزارمیلیاردی درصورت مالی معتبر ارسالی معلوم نیست ، نا مشخص است ، رسانه ای - صرف نظر از ماهیت اش - تیتر زده :" گم شده" ؛ اشکال‌اش چیست ؟آنچه باید باشد ونیست یعنی گم شده ، مگر هرگم شده ای قرار است پیدا نشود ؟ مگر آنچه فعلاً مفقود و ناپیدا است نمی تواند در آینده ای دور یا نزدیک مشهود و پیدا شود ؟ کدام شیطنت ؟ تازه اگر شیطنتی رخ داده بامدارک دانشگاهی‌ِ حقوق‌ قضائی، حقو جزا و جرم‌شناسی ، یعنی لیسانس و فوق لیسانس شان، مگر همه‌ فن حریف نیستند؟ دیوار اهالی رسانه ها هم که ازهمه‌ی‌دیوارها کوتاه تراست ، شکایتی تنظیم کنند ، کدام متشاکی نگون بخت هم حریف شهرداری است ؟ ... این همه بساط تعزیرات ومحبس هم که دکوری بودجه از مملکت نمی‌بلعند ، ، به چه کار می‌آیند اگر نخواهند جلو شیطنت ها را که همان تشویش اذهان عمومی‌است نگیرند ؟ ... مملکت قانون دارد ، دستگاه قضاء دارد به وسعت سرزمین مان ، ... تنبیه خاطی ، تنزیل خطاست !

شایدهم ایشان قدری نسبت به مصدر" گم شدن" حساسیت دارند ! ... چیزهائی دراین مملکت "گم‌شدن " که هیچ گاه پیدا نشدن ، نه به اندازه ی یک سوزن که به اندازه ی یک دکل !

یک حساب وکتابِ مختصر، قائم مقام شهردار متکی به کوه اُحُد یعنی سردار محمد باقر قالیباف را به ۲۰ سال زندان انداخت ! ... رمز و رازی بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه ، از پرده برون افتاد ، مجال‌گم‌شدن نیافت ، ... خدا راشکر این بار ۲۱ نفر اعضای اصلی شورای شهر تهران از یک لیست سر درآورده اند ، "ایران سربلند" ، همگی اصول گرا ، همگی حتی شهردار ، وفادار به رئیس الوزرا ء ، همه دریک خط .... این ۱۷ میلیارد دلاری هم که طی ۷ماه سپری شده از سال معلوم نیست در مقابل چه هزینه ای پنهان مانده ، آشکار می‌شود !... و قطعاً برای جناب متخصصی با عنوان " دکترای‌ مدیریت بحران " درس آموز خواهد بود !... که : گوش نامحرم نباشد جای "اسرار مگو " ! ... با عذرخواهی از لسان الغیب بخشنده ! 

اما بیائیم سر اصل مطلب !

اساسا‌ً زنده کردن محتویات اصل ۱۰۰ قانون اساسی ، به ضرب قوانین ومقررات مصوب مجلس شورای اسلامی‌وقت ، آن هم بعد از ۲۰ سال که ازعمرپربرکت ج.ا.ا. می‌گذشت ، داستانی دارد شنیدنی و پرآب چشم ! .. شاید هم سزاوارتر این بود که سردار اصلاحات از عواقب سردار سازندگی عبرت می‌گرفت و برای راه اندازی آن پیش قدم نمی‌شد وازاعتبارش آن‌قدرمایه نمی‌گذاشت ... شاید بهتر بود به کلام آنان که می گفتند شوراهای شهرو روستائی که زیر نظر شورای‌نگهبان قانون اساسی و وزارت کشور شکل بگیرند ، طبعاًدر درازمدت به نهادهای حکومتی نظام مُلحَق می شوند را ، می‌پذیرفت !

بگذریم ازاین‌که ‌آن گشایش چه


‌شوروشوقی دردل مردمِ باورمند به تسامح وتساهل و جامعه ی مدنی وگفتگوی تمدن ها ، ایجاد کرده بود... روزنامه سلام ، چه رقص وپایکوبی‌ای راه انداخته بود ، گویا مردم ، که غالباً قدرت تحلیل مسائل سیاسی راندارند مقرر بود در تداوم ایفای نقشی که در برپائی انقلاب داشتند ، جایگاهی هم داشته باشند ... اما نه ! صلاح مُلک و ملت این نبود .

حاصل : بد نیست سری هم به آمارمشارکت مردم طی این دوره‌ی‌شش ساله بیاندازیم ، مشارکت اولیه‌ی ۶۴/۴۲ درصدی کجا و مشارکت مایه ی شرمسا ی فعلی کجا ؟

بازهم ازاصل مطلب دور نشویم .

فلسفه‌ی وجودی تشکیل شوراهای شهر و روستا در واقع امر این بود که با دخالت و نظارت منتخبین مردم ، حداقل این گم وگورشدن ها پیش نیاید ! ... اما نشد که نشد !... قدم به قدم ! سردار سازندگی شد جاده صاف کن دخالت سپاه در امور اقتصادی به جای راه گشای بخش خصوصی ، سردار اصلاحات هم شد تدارکات چی نظام . هردو وامانده ازمقام اجرائی !

اماچه باک ! کارشناسی در شورای شهر داریم به نام دکتر احمدصادقی که براین باوراست که :

" اگر یک مدیر واحد داشته باشیم وتمام نهادها با این مدیریت همآهنگ باشند ،شاهد اثربخشی تصمیمات ، پاسخگوئی ، شفافیت و رفع مشکلات ناشی از تقسیم کار بین دستگاه های مختلف بدون همآهنگی واحد درسال های اخیر خواهیم بود ." این یعنی اعتقاد راسخ به اهمیت ونقش تاریخی شوراها ! این یعنی هموارکردن راه‌خود برای دست یازیدن‌به‌مقام صدرالوزرائی !

... بله حقیقتی است ، تمامی مشکلات شهری چون پاریس به این خاطر است که شورای شهرشان بیش از ۳۰۰ عضودارد ... وشهردارهم صرفاً مجری اوامر آن‌هاست !

https://www.asianews.ir/u/dAM
اخبار مرتبط
از فردای‌پیروزی‌ هر انقلابی، یکی از مباحث جدی که مطرح می‌شود ، بحث تخصص و تعهد است ؛ که اگر پیش از انقلاب بطور مفصل به گفتمانی غالب درسطح جامعه تبدیل نشده باشد وچه بسا خِرد جمعی به اجماع نظرِ قابل قبولی دراین خصوص دست نیافته باشد، به دشواری بتوان درفضای پرتنش بعد از انقلاب به آن پرداخت.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید