صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
شنبه / ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ / ۲۰:۰۶
کد خبر: 2060
گزارشگر: 94
۲۴۷۹
۰
۰
۰

سواد رسانه ای و خلاقیت

"سواد رسانه ای مقوله ایست راجع به فهم منابع و فناوری های ارتباطی، رمزگان بکار رفته، پیام هایی که تولید شده و گزینش و تفسیر و تاثیر آن پیام ها" رویین(1991:3 ) سواد رسانه ای قدرت درک اینست که رسانه ها چگونه کار می کنند و چطور سازماندهی می شوند و ما چگونه از آنها بهره می بریم.
"سواد رسانه ای مقوله ایست راجع به فهم منابع و فناوری های ارتباطی، رمزگان بکار رفته، پیام هایی که تولید شده و گزینش و تفسیر و تاثیر آن پیام ها" رویین(1991:3 )                                      
سواد رسانه ای قدرت درک اینست که رسانه ها چگونه کار می کنند و چطور سازماندهی می شوند و ما چگونه از آنها بهره می بریم.                                                                                     
سواد رسانه ای به عنوان یک پدیده ی اطلاعاتی به مخاطب فهم و درکی ذهنی-مفهومی می دهد که منجر به تفکر مستقل به جای باز تولید می شود و دربر گیرنده ی سواد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است و حتی سواد عاطفی را به همراه می آورد و به ژرف اندیشی وتعمق و ایجاد مفاهیم خودبه خودی و خودانگیخته می انجامد و مخاطبان را به دوری از سطحی نگری و استفاده از رسانه ها فقط به عنوان سرگرمی و از روی عادت هشدارمی دهد و در آنان توانمندی ایجاد می کند،فرآیندی بی واسطه و بیانی خودانگیخته از احساسات مکنون.سواد رسانه ای امکان بررسی و تحقیق در جنبه های مفهومی فرآیند تولید و نوآوری را فراهم می کند.                                                                             
  هدف از آموزش رسانه فهم و درک بهتر از ارتباط جمعی، توانایی تجزیه و تحلیل پیام ها یا همان رشد     وارتقای فهم انتقادی در نتیجه ی مشارکت فعال و رهیافتی پویا، دستیابی به بینش فرهنگی و ارتقای     توانایی های خلاقانه و نوآورانه می باشد و بر مبنای نظام آموزشی خلاقیت محور استوار است.          
        
راجر سیلورستون(1999): "رسانه ها اکنون در هسته ی تجربه، در قلب توانایی یا ناتوانائیمان از هم حسی با دنیایی است که در آن زندگی می کنیم."                                                              
    رسانه ها عمدتا به طریق آزمون و خطا-آزمایش تجربه و مشارکت با دیگران-مجازی یا رودررو،فرآیند یادگیری محسوب می شود.                                                                 
استفاده ی هنرمندان از رسانه برای بیان درونیات خویش و پویش خلاقانه از طریق استفاده از امکانات جلوه های هنری گوناگون وآزمودن به وسیله ی ترکیب و دستکاری، کاستن و افزودن، امکانات بیشماری که می توانند از آن ها بهره بگیرند و به دیدگاهی خلاقانه در تولید یا خلق اثر می رسند.               
رسانه ها نقش محوری در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایفا می کنند و ارتباطی فراسوی مرزهای حاصل از سن و فرهنگ ایجاد می کنند و سبب فهم و درکی نظام مند وبینش شخصی می شوند و استقلال را به همراه می آورد.                                                                                         
سواد رسانه ای جلوه هایی فعال تر و شایسته تر و انعطاف پذیرتر از یادگیری را مهیا می سازد و به طور موثری همگان را برای چالش های جامعه ی اطلاعاتی مدرن مجهز می سازد و سبب رشد و توسعه ی چارچوب های نو می شود که به جامعه ای خلاقه و هوشیار می انجامد.                 
فرآیند خلاق در سطوح ذهنی تحت تاثیر شدید آموزش و فضای فرهنگی ای است که در آن پرورش می یابد و خلاقیت به منزله ی یکی از منابع و یکی از عوامل تعیین کننده ی موفقیت و قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی می باشد.                                                                                    
تانیا اسماعیلیان  
 
https://www.asianews.ir/u/1BC
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید