صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "آب مقطر"

آب مقطر چیست؟ فروش آب مقطر

آب مقطر چیست؟ فروش آب مقطر

۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۵:۰۰

تصور این موضوع برای اغلب ما رخ داده که آب تصفیه شده برای سلامتی بدن لازم است. ولی این تصور همیشه درست نیست. بسیاری از املاح برای بدن ضروری است وباید به مقدار کافی به بدن ما برسد. ولی آب بغیر از نوشیدن کاربردهای فراوانی دارد که در پزشکی ، ساخت مواد غذایی و ... مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از این مصارف نیاز به آبی دارد که بدون ناخالصی است و آب مقطر نامیده میشود.