صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "استان پارس"

گردشگران دره ساسانی «تنگ جیز» دشت خشت کازرون

گردشگران دره ساسانی «تنگ جیز» دشت خشت کازرون

۲۱ بهمن ۱۴۰۲ ۱۵:۱۰

با سرازیر شدن گردشگران به « تنگ جیز» جای خوشگذرانی شاهزاده های ساسانی در دشت خشت کازرون استان پارس، جا دارد میراث فرهنگی، شهرداری کُنارتخته و شهرداری خشت نکته هایی را یادآور شوند و در رسانه ها بازتاب دهند تا این برجا مانده های نیاکانی آسیب نبینند.

‌بیشاپور کازرون کتاب بر سنگ نگاشته غرور آفرین نیاکان

‌بیشاپور کازرون کتاب بر سنگ نگاشته غرور آفرین نیاکان

۲۵ شهریور ۱۴۰۲ ۱۵:۱۷

اگر نخستین پیشینه نگارانی چون "هردوت" و "گزنفون" با شیوه ی روایتی یونانی هر چه دلشان خواست در باره ایران ما نوشتند و در برخی جاها پژوهشگران را به شک انداختند، اما بیشاپور کازرون در استان پارس سنگ نبشته کتابی است که دیگر هیچکس بر درستی آن تردید ندارد، چرا که همه چیز جلو چشم است.