صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "اهداف مدرسه"

چند راهکار حرفه‌ای جهت برندسازی مراکز آموزشی

چند راهکار حرفه‌ای جهت برندسازی مراکز آموزشی

۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۹:۱۹

در طول سال، خانواده‌ها شروع به پیدا کردن یک مدرسه جدید برای فرزندان خود می‌کنند. بیشتر آنها از طریق نام مدرسه، نکات زیادی در مورد ارزش‌ها، فرهنگ و اهداف مدرسه می‌آموزند.