صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "جنگ اسراییل و حماس"

آیا غرب از حمایت مالی اوکراین دست برخواهد داشت؟

آیا غرب از حمایت مالی اوکراین دست برخواهد داشت؟

۸ اسفند ۱۴۰۲ ۰۱:۰۱

به نظر می‌رسد فرسایشی شدن جنگ اوکراین از یک سو و بحرانی که جنگ اسراییل و حماس در خاورمیانه و جهان ایجاد کرده است، باعث تعلل اروپا و ایالات متحده در حمایت مالی از زلنسکی شده است، رویکردی که با اعتراض اوکراین همراه بوده است.

اوکراین در خطر قربانی شدن!

اوکراین در خطر قربانی شدن!

۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۰۰

در شرایطی که بحران خاورمیانه و جنگ اسراییل و حماس، همه نگاه‌ها را به خود جلب کرده است، به‌نظر می‌رسد اوکراین از صدر اخبار و شاید اولویت‌های غرب خارج شده است.