صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی

نتایج جستجوی "خاموشی بخش خانگی"

هیچ مورد خاموشی در بخش خانگی نداشتیم  / باید از تمام پتانسیل‌های مرتبط با انرژی خورشید بهره بگیریم

هیچ مورد خاموشی در بخش خانگی نداشتیم / باید از تمام پتانسیل‌های مرتبط با انرژی خورشید بهره بگیریم

۲۷ تیر ۱۴۰۲ ۲۲:۵۶

هیچ مورد خاموشی در بخش خانگی نداشتیم / باید از تمام پتانسیل‌های مرتبط با انرژی خورشید بهره بگیریم ، ابوالفضل اسدی مدیر عامل برق منطقه‌ای یزد